Medarbetare

Johan Gustafsson
VD
Telefon: 0739-78 64 65
johan@fbop.se

Jiri Lund
Chef, Orderhantering -  Svets-, smide- samt verkstadsarbeten
Telefon: 0733-89 83 48
jiri@fbop.se

Torbjörn Andersson
Orderhantering -  Svets-, smide- samt verkstadsarbeten
Telefon: 0705-72 00 37
torbjorn@fbop.se

Robert Samuelsson
Arbetsledare Byggnadsplåtslageri
Telefon: 0706-02 66 02
robert@fbop.se

Linda Gustafsson Bodén
Ekonomichef
Telefon: 0730-775757
linda@fbop.se